Project Informatiestromen

Zoals jullie in de voorgaande nieuwsbrief hebben kunnen lezen, is BplusC bezig met een CRM-systeem. Dit betekent dat er ingrijpende veranderingen in het verschiet liggen. Naast het kiezen en in gebruik nemen van een CRM-systeem loopt het contract met ADP (die van de salarissen) af. Per 1 januari 2017 zullen we overgaan op AFAS.

1. Het HRM

Een goed HRM (Human Resources Management) systeem zorgt voor handige functionaliteiten voor Cindy, Peter en Ciska, maar is ook prettig voor elke medewerker: je kunt zelf vakantiedagen bijhouden en inzien in het systeem, naast het vertrouwde overzicht van jaaropgaves en loonstrookjes. Het streven is om in te kunnen loggen met dezelfde login zoals nu gebruikt wordt voor webmail en het netwerk. Er is gekozen voor AFAS, omdat de financiële afdeling al met dit pakket werkt en er voordelen te behalen zijn bij het samenvoegen van het financiële en het personeelssysteem. De kosten van het HRM-gedeelte van AFAS zijn vergelijkbaar met de kosten voor ADP, maar we gaan erop vooruit qua functionaliteit!

2. Het CRM

Het doel van het CRM (Customer Relation Management) systeem is om een overzicht te krijgen van onze producten en relaties met partners, klanten en leveranciers, en om deze inzichtelijk te maken voor zowel jezelf als je collega’s.

Er is nog geen keuze gemaakt voor een pakket, en gezien de uitdagingen voor een succesvolle implementatie (het gaat vaak fout!) willen we heel voorzichtig, zorgvuldig en grondig zijn in dit proces.

Daarom vragen we aan jullie om aan te geven wat voor soorten informatievelden er volgens jou in het pakket zouden moeten komen. Wat we interessant vinden voor het inrichten van het CRM zijn in eerste instantie de informatie die je nu, bijvoorbeeld in Excel, bijhoudt. Als voorbeeld (klik op de afbeelding om te downloaden):

Het gaat dan om alle vetgedrukte woorden in de eerste rij, zoals Docent, School, Klas, Betaald etc. Als je deze voorbeelden aanlevert (dat kan naar supportdesk@bplusc.nl), dan zorgen we ervoor dat het CRM straks aansluit bij de bestaande werkprocessen. 

Onze vragen aan de medewerkers:
•    Welke gegevens bewaar je?
•    Welke gegevens gebruik je?
•    Welke gegevens pas je aan?

Het doel is om een goed beeld te hebben voor 1 juli

Veel dank vast voor je inbreng!

Herma Hofmeijer & Hans van Rooden

Inhoud juni 2016