Inhoud juni 2016

Lesgebonden/niet-lesgebonden uren

Eind april is er een bericht op intranet geplaatst en via de mail aan iedereen gestuurd over de verdeling van de lesgebonden en niet-lesgebonden uren voor docenten. Hierin werd een onderzoek naar de tijdsbesteding van docenten aangekondigd.

Dit onderzoek zal zich richten op alle docenten in loondienst, aan wie gevraagd zal worden om enige tijd bij te houden welke werkzaamheden worden verricht ten behoeve van BplusC. Dit onderzoek wordt aangestuurd vanuit een projectgroep. De projectgroep zal bestaan uit een lid van de rvb, een or-lid, een P&O-adviseur en enkele docenten.

Het project is op dit moment nog niet van start gegaan. Docenten die aan deze projectgroep willen deelnemen, kunnen zich aanmelden via h.hofmeijer@bplusc.nl.