Inhoud juni 2016

Interne vacatures

Afgelopen maandag is een zestal interne vacatures opengesteld. Hierover is iedereen via de mail geïnformeerd. De vacatures zijn tevens op intranet geplaatst. Het betreft de volgende vacatures:

-    hoofd Programmeren en Productie
-    hoofd Vastgoed en Facilitair
-    hoofd Ontwikkeling en Marketing
-    hoofd Klantenservice
-    hoofd Lessen en Cursussen
-    Bestuurssecretaris

We nodigen iedereen die interesse heeft uit om te solliciteren. De sluitingsdatum van de vacatures is 26-06-2016. 

NB Volgens wet- en regelgeving moeten wij deze vacatures in deze tijd van reorganisatie eerst intern openstellen. Intern betekent in dit geval: aanbieden aan medewerkers in vaste dienst. Op dit moment kunnen dus alleen medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd reageren op deze vacatures. In de geest van het sociaal plan dat in ontwikkeling is, hebben we de huidige manager en hoofden expliciet opgeroepen te solliciteren omdat hun functies na de transitie zullen vervallen en zij dan dus boventallig herplaatsingskandidaat worden. Mocht blijken dat we voor een of meer van deze vacatures geen (geschikte) kandidaten hebben, dan wordt de vacature ook extern opengesteld. In die fase kunnen dus ook medewerkers met een tijdelijk contract en zzp’ers solliciteren.

Tijdspad

Voor de functies van hoofden geldt:
De eerste gespreksronde zal tussen 27-06-2016 en 09-07-2016 plaatsvinden. In de zomerperiode zullen geschikte kandidaten een assessment doen bij een extern bureau. In september vinden de tweede gesprekken plaats, waarna een benoeming kan volgen. Het streven is om op 1 oktober deze procedure te hebben afgerond.

De hoofden zullen pas in functie treden op de dag van de transitie, als ook alle andere collega’s worden geplaatst. In de tijd tussen benoeming en in functie treden, zullen zij wel enkele dagdelen met elkaar de start van de nieuwe organisatie voorbereiden.

Voor de overige functies geldt:
Het traject van herplaatsen volgens het formatieplaatsenplan zal uiterlijk 1 november afgerond zijn. Dan volgt de Transitiedag.