BplusCetera juli/augustus 2017

Pilot Merenwijk

Momenteel zijn we druk bezig met een pilot om van bibliotheeklocatie Merenwijk een broedplaats te maken voor kennis, kunst en contact. Op 1 juni jl. is er samen met een projectteam, bestaande uit leden van de wijkvereniging en medewerkers van BplusC, een eerste ‘wijkcafé’ georganiseerd om ideeën bij de bewoners op te halen.

De volgende vijf punten zijn naar voren gekomen als gezamenlijke speerpunten, die de basis zullen vormen voor onze pilot. Deze punten worden ook op een poster in bibliotheeklocatie Merenwijk gecommuniceerd:

 

Financiering

Voor deze pilot is financiering aangevraagd bij de gemeente en subsidieverstrekkers. De bijdrage vanuit de gemeente Leiden is toegekend, aanvragen bij Fonds 1818 en St. De Carolusgulden zijn in behandeling.

Omdat we toch al van start willen, hebben we besloten low profile alvast het een en ander uit te zoeken en in gang te zetten.

Een greep uit de activiteiten die we, onder voorbehoud van financiering, in de Merenwijk willen organiseren:
- Muzieklessen en voorspeelavonden
- Workshops muziek/dans/beeldende kunst voor kinderen
- Workshop digitale geletterdheid voor ouderen
- Boekfilmvertoningen
- Lezingen en debatten
- Wijkcolleges

De looptijd van de pilot is twee jaar. Na afloop zullen de gemeente en BplusC de resultaten evalueren.

Verbouwen/nieuwe locatie

De gemeenteraad is eind mei op bezoek geweest in de Merenwijk. Mede omdat de bereikbaarheid van onze locatie lastiger bleek dan verwacht, is de gemeente aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een andere/nieuwe locatie. Dit is nog verre van duidelijk.

Momenteel werken we aan een nieuw voorstel voor de gemeente, waarin de opties voor verbouwen dan wel een nieuwe locatie worden onderzocht.