BplusCetera juli/augustus 2017

Ondernemingsraad

De or heeft naar aanleiding van het jaarverslag 2016, de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 een aantal vragen opgesteld voor de raad van bestuur. Tijdens de overlegvergadering met de raad van bestuur op 22 juni zijn deze vragen besproken.

Om het contact met de verschillende afdelingen van BplusC levendig te houden heeft de ondernemingsraad op woensdag 14 juni om 9.15 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd in de bibliotheek. Bijeenkomsten op andere locaties volgen.

In het verlengde hiervan wil de or u nogmaals attenderen op twee openstaande vacatures. De or is nog op zoek naar:

  • 1 nieuw or-lid uit de afdelingen I&M, vastgoed/facilitair en staf
  • 1 nieuw or-lid uit Klantenservice

Het gaat hierbij om een tijdelijke invulling van het or-lidmaatschap, dat wil zeggen tot de eerstkomende or-verkiezingen. Deze verkiezingen vinden plaats aan het eind van de zittingsperiode (december 2018) of, indien de omstandigheden daarom vragen, op een aangegeven eerder tijdstip.

Aanmelden kan via ondernemingsraad@bplusc.nl.

LU/NLU

De or is momenteel in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de invulling van de NLU. Een eventueel nieuw voorstel van het bestuur met betrekking tot dit onderwerp zal gebaseerd zijn op de uitkomsten van dit onderzoek.

Contactmogelijkheden

De ondernemingsraad wil nog eens benadrukken dat de vergaderingen van de ondernemingsraad openbaar zijn en dat iedere medewerker als toehoorder van harte welkom is. Ook bestaat altijd de mogelijkheid om de ondernemingsraad een mail te sturen (ondernemingsraad@bplusc.nl).