BplusCetera juli/augustus 2017

Nieuws P&O

Procedure ziekmelding

In het or-verslag van 8 juni jl. is de opmerking terechtgekomen dat ziekmelding niet bij de leidinggevende hoeft te worden gedaan. Om misverstanden te voorkomen: volgens het Verzuimbeleid Protocol medewerkers is de afspraak dat ziekteverlof aangevraagd wordt bij de direct leidinggevende, of diens plaatsvervanger, en dat P&O tevens wordt geïnformeerd.

Gezocht: vertrouwenspersoon

Tot voor kort had BplusC twee vertrouwenspersonen: Resi Koolen en Marla Kerk.

Er is bij BplusC gekozen voor twee vertrouwenspersonen uit verschillende afdelingen. Het is hierdoor mogelijk om bij problemen met iemand te kunnen praten die geen directe collega is.

Door de pensionering van Resi is er een vacature ontstaan. Marla Kerk is medewerker van de afdeling Lessen & Cursussen. We zoeken daarom bij voorkeur iemand die op een andere afdeling werkzaam is.

Werknemers kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon wanneer zij op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, (psychisch) geweld en agressie.

Iedere medewerker kan laagdrempelig en vertrouwelijk gebruikmaken van de hulp van de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dit betekent dat de vertrouwenspersoon alleen na instemming van de medewerker informatie kan uitwisselen met anderen.

Mocht je overwegen om je voor deze functie beschikbaar te stellen, of vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de afdeling P&O. Klik hier voor een beschrijving van de functie.

BplusC zorgt voor een training om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

De vertrouwenspersoon geniet bescherming voor wat betreft zijn rechtspositie. Benadeling ten gevolge van zijn/haar werk als vertrouwenspersoon is niet toegestaan.

Indien je je voor deze functie aanmeldt, zal een gesprek plaatsvinden met Marla Kerk (vertrouwenspersoon) en Ciska Mertens (P&O-adviseur). Vervolgens vindt een gesprek met de ondernemingsraad plaats. Als deze gesprekken wederzijds als positief worden ervaren, volgt een benoeming.

Loonstroken niet meer via de mail

Met ingang van juli 2017 zullen medewerkers hun loonstroken niet meer maandelijks via de mail ontvangen. De loonstroken zijn te raadplegen via het medewerkersportaal AFAS InSite.

Medewerkers die hun account nog niet hebben geactiveerd, kunnen dit doen door te klikken op ‘wachtwoord opvragen’.