BplusCetera juli/augustus 2017

Waardenonderzoek 65+

Met de transitie is de strategische omslag gemaakt van aanbodgericht werken, naar vraaggericht aanbieden. De afgelopen maanden heeft  een afstudeerstudent Communicatie, Julie Wouters, onderzoek gedaan naar de doelgroep 65 jaar en ouder. BplusC heeft nog geen goed beeld van de waarden en behoeften van deze doelgroep. Op basis van de resultaten van het onderzoek zou BplusC de communicatie naar deze doelgroep gerichter en persoonlijker kunnen maken.

De centrale vraag van dit onderzoek luidt: ‘Op welke manier sluit de communicatiestrategie van BplusC aan op de belangrijkste waarden van de doelgroep?’ Voor het onderzoek zijn bibliotheekleden en klanten, niet-leden/klanten en medewerkers geïnterviewd. Zo kon een beeld worden gevormd van de waarden en behoeften van de doelgroep, maar ook van de waarden die BplusC momenteel centraal zet in haar communicatie. Naast de waarden hebben de deelnemers ook een aantal vragen met betrekking tot de communicatie van BplusC beantwoord.

Het onderzoek heeft waardevolle informatie en concrete aanbevelingen opgeleverd om de communicatie naar deze doelgroep te verbeteren.

Wij nemen de uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek mee in de communicatiestrategie naar de doelgroep van 65 jaar en ouder. De bedoeling is dat we voor elke doelgroep een strategie uitwerken en deze in al onze communicatie-uitingen gaan toepassen. 

Wij danken Julie enorm voor haar enorme inzet tijdens dit onderzoek, haar bijdrage aan de afdeling marketing en communicatie en wensen haar veel succes met haar verdere loopbaan!
                                                                                                                             
Wie: Hélène Neerhoff
Status: Afgerond