BplusCetera juli/augustus 2017

Personele zaken

Beleid jaargesprekken

Door de transitie is de organisatie veranderd en zijn de missie en visie van BplusC aangescherpt.  In het verlengde hiervan is het internal branding-project ‘BplusC BinnensteBuiten’ gestart onder het motto ‘Om buiten te winnen, moet je binnen beginnen’.  
Het doel van BinnensteBuiten is dat iedereen binnen BplusC bijdraagt aan het succesvol uitdragen van ons merk, onze waarden. Om dit te borgen, is het belangrijk dat in het jaargesprek aan de orde komt op welke wijze deze waarden in het dagelijks werk tot uitdrukking komen. Het beleidsstuk 'Jaargesprekken BplusC'  is op basis van deze ontwikkelingen in de organisatie aangepast. 

Wie: Cindy IJdo
Status: Vastgesteld in MT: 09-05-17, instemming OR: 18-05-17, afgerond.              

 

Project HRM/AFAS

Per 1 juli 2017 is het BplusC medewerkerportaal AFAS InSite voor alle collega's toegankelijk. Jullie kunnen op het medewerkerportaal terecht voor:

  • Loonstroken en jaaropgaven 
  • Doorgeven van een adreswijziging
  • Bekijken van je verlofsaldo en aanvragen van verlof (voor niet-docenten)
  • Aanvragen van bijzonder verlof
  • Indienen van declaraties
  • Nieuwsberichten en intranet

Vragen en opmerkingen kunnen jullie kwijt bij Peter Hulst van P&O (p.hulst@BplusC.nl). Voor technische vragen zal hij eventueel doorverwijzen naar de supportdesk ICT (supportdesk@BplusC.nl)

Wie: Cindy IJdo
Status: Lopend