BplusCetera juli/augustus 2017

BinnensteBuiten

Het project BinnensteBuiten heeft als doel het merk BplusC van binnenuit te versterken onder het motto 'Als je buiten wilt winnen, moet je binnen beginnen'.

Alle medewerkers hebben inmiddels een eerste of nadere kennismaking met BinnensteBuiten achter de rug. Nu is het tijd de vrijwilligers bij dit project te betrekken. Na de zomervakantie staat een bijeenkomst gepland met alle vrijwilligerscoördinatoren om gezamenlijk te bepalen hoe de vrijwilligers het beste bij BinnensteBuiten kunnen worden betrokken. De bijeenkomst(en) met de vrijwilligers volg(en) zo snel mogelijk hierna.

Wie: Hélène Neerhoff
Status: Doorlopend