BplusCetera juli/augustus 2017

Bibliotheekvernieuwing

Bibliotheek App

Door Infor is de Iguana Bibliotheek app ontwikkeld. Deze app  wordt gebruikt door ca. 35 bibliotheken in Nederland. Ook BplusC zou deze app graag aan haar bibliotheekleden beschikbaar stellen. Met de Bibliotheek App voor iOS en Android kunnen bibliotheekleden van BplusC bibliotheekmaterialen zoeken, reserveren en verlengen. Dit kan men voor meerdere lenerspassen doen. Men kan ook een melding ontvangen wanneer de  boeken bijna te laat zijn, er reserveringen klaarstaan of het abonnement verloopt door pushnotificaties in te stellen. De app wordt op dit moment getest door medewerkers van de afdeling Klantenservice, enkele collega's van andere afdelingen en een kritische klant. 

Wie: Marij Schols
Status: Lopend