BplusCetera juli/augustus 2017

BplusC in Actie

Nieuws uit het MT! Deze keer kun je o.a. meer lezen over de Iguana Bibliotheek app, het i-Lab en het afstudeeronderzoek van stagiaire Julie Wouters naar de doelgroep 65+.

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Onderwerpen of acties die afgerond zijn, zullen na publicatie worden gearchiveerd op I:\Iedereen\BplusC in Actie\Onderwerpen afgerond.

Onderwerp Wie Status
Bibliotheek app Marij Schols Lopend
Pilot Merenwijk Linda Capel, Ita de Hes Lopend
Ontwikkeling i-Lab Hélène Neerhoff Lopend
Waardenonderzoek 65+ Hélène Neerhoff Afgerond
BinnensteBuiten Hélène Neerhoff Doorlopend
10-jarig jubileum BplusC Linda Capel

Lopend - 1 t/m 10 maart 2018

Werkbezoek muziek coördinatoren en docenten Ita de Hes 28-09-2017
BplusC speerpunten 2018-2020 Willem van Moort Lopend
Personele zaken Cindy IJdo Afgerond
Vastgesteld in MT:
09-05-2017
Instemming OR:
18-05-2017
Huisvesting Frank Baetens