BplusCetera januari 2018

Nieuws P&O

CAO verhoging Openbare Bibliotheken

Per 1 januari 2018 zijn de lonen van de medewerkers, die onder de cao OB vallen, gestegen met 1%. Omdat de werknemersbijdrage voor het pensioen is gestegen van 7,45% naar 7,58% zullen de netto lonen vrijwel gelijk blijven. Dit heeft mede te maken met het feit dat we vorig jaar een demissionair kabinet hadden, waardoor nog geen nieuwe wetswijzigingen in het Belastingplan 2018 zijn opgenomen.

ABP

Voor de werknemers onder het pensioenfonds ABP is de werknemersbijdrage gestegen van 6,45% naar 6,87%. Voor wat betreft de cao Kunsteducatie is er pas vanaf 1 april 2018 een cao-verhoging.

Jaaropgave 2017

De Jaaropgave 2017 staat klaar op InSite, het werknemersportaal van BplusC. Inmiddels is de layout van het eerder gepubliceerde document gewijzigd naar een beknoptere versie. Deze is vinden in “mijn dossier” (onder “mijn gegevens”).

FiscFree 2018

Ook in 2018 kan je weer met belastingvoordeel via FiscFree een fiets, pc, tablet, smartphone, beeldscherm- en muziekbril of hoortoestel aanschaffen!

Declaraties 2017

Heb je nog declaraties liggen uit 2017 (reiskosten, ed.) lever deze dan spoedig in via Afas InSite.