BplusCetera januari 2018

Personele zaken

Scholing/leertraject frontoffice

In november is een traject gestart voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de frontoffice. Doelstellingen van het traject zijn:

  • Verbeteren op eigen ontwikkeling en communicatie
  • Inzetten op eigen ontwikkeling en loopbaanperspectief
  • Vergroten van eigenaarschap voor een blijvende arbeidsparticipatie
  • Voorkomen van een te hoge mentale druk
  • Verhoging van de betrokkenheid op de werkvloer

Wie: Marij Schols
Status: Lopend, 6-11-17 t/m 26-2-18
 

Regeling Docenturen (wijzigen verhouding LGU/NLU)

De regeling Docenturen is in de afgelopen periode besproken met de docenten van BplusC en ter instemming voorgelegd aan de or. De nieuwe regeling is nodig om meer flexibiliteit en slagkracht te creëren en goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij en vragen van onze leerlingen en stakeholders. De regeling Docenturen doet recht aan onze missie, de UVOK en het belang dat de gemeente als subsidieverstrekker hecht aan samen spelen/exposeren/optreden en de ontmoetingsfunctie en levert een belangrijke bijdrage aan de toekomstbestendigheid van BplusC. Daarmee is de regeling niet alleen van belang voor docenten, maar voor alle BplusC'ers. Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Ita de Hes.

Wie: Ita de Hes/P&O
Status: Lopend