BplusCetera januari 2018

Ondersteuning door V&F

Door de afdelingen P&P en V&F wordt een draaiboek ontwikkeld voor de verhuringen en evenementen. In dit draaiboek wordt alles opgenomen, zodat de dienstverlening optimaal plaats kan vinden. Om evenementen ook goed voor te kunnen bereiden, moet het definitieve draaiboek uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het evenement naar facilitair@BplusC.nl gestuurd worden. Zodra het draaiboek klaar is, zal dit te vinden zijn op AFAS.

Wie: Frank Baetens
Status: Lopend