BplusCetera januari 2018

Diverse projecten

Eindrapportage evaluatie transitie

Bijna 60 collega's hebben gehoor gegeven aan de oproep om het vragenformulier Evaluatie transitie in te vullen. De reacties geven een goed beeld van de stand van zaken en de verschillen per afdeling. De resultaten worden geanalyseerd en verwerkt in een eindrapportage, die naar verwachting in februari gepresenteerd zal kunnen worden.

Wie: Willem van Moort
Status: februari 2018

Vervanging RegiACT

Het mt heeft een voorlopige keuze gemaakt voor CursAd ter vervanging van RegiACT. CursAd is een applicatie met meer functionaliteiten (t.b.v. het Onderwijs-aanbod, ondersteuning van marketingactiviteiten, managementinformatie, facilitaire ondersteuning e.d.). Op 17-01-2018 is door een aantal collega's van o.a. Cursusadministratie, Onderwijs en Verhuur naar de applicatie gekeken. Op basis van hun positieve oordeel over CursAd zullen we definitief overgaan tot de aanschaf en de inrichting van de applicatie gaan plannen.

Wie: Marij Schols
Status: Lopend