BplusCetera januari 2018

BplusC in Actie

Nieuws uit het MT! Deze keer kun je o.a. meer lezen over het i-Lab, de Huiswerkkamer en BplusC 10 jaar.

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Onderwerpen of acties die afgerond zijn, zullen na publicatie worden gearchiveerd op I:\Iedereen\BplusC in Actie\Onderwerpen afgerond.

Onderwerp: Wie: Status:
Ondersteuning door V&F bij verhuringen en evenementen Frank Baetens Lopend
Pilot Merenwijk Linda Capel/Frank Baetens Lopend
i-Lab Hélène Neerhoff 2018-2020
Huiswerkkamer Hélène Neerhoff Lopend
BplusC 10 jaar Linda Capel 1-10 maart 2018
Maandkalender BplusC Linda Capel 2018
Scholing/leertraject frontoffice Marij Schols Lopend, 6-11-17 t/m 26-2-18
Regeling Docenturen (wijzigen verhoudingen LGU/NLU) Ita de Hes/P&O

Lopend

Eindrapportage evaluatie transitie Willem van Moort Februari '18
Vervanging RegiACT Marij Schols Lopend
Nieuwe AV in Het Leidse Volkshuis Frank Baetens Lopend