BplusCetera februari 2017

Website update

Zoals jullie wellicht weten, is de website constant in ontwikkeling. Via de interne nieuwsbrief hopen we collega’s meer inzicht te geven in deze ontwikkelingen. Wil je meer weten over wat er met de website gebeurt? Houd dan vanaf nu de interne nieuwsbrief in de gaten!

1. Hoe werken we?

Iedere vier weken (= 1 sprint) wordt er op basis van een aantal aandachtspunten (= issues) een nieuwe versie van de website gepubliceerd. Op basis van urgentie worden de issues toegevoegd aan een sprint.

Na vier weken worden de nieuwe functionaliteiten en verbeteringen vrijgegeven (= release) op een acceptatieomgeving, waarop wij de wijzigingen testen. Als alles functioneert, geven wij een akkoord en wordt er een release naar productie gedaan, onze ’live’ site. Dit is de laatste stap in het proces. Hiermee komt de nieuwste versie van de site beschikbaar voor onze websitebezoekers.

Wie is wie en wie doet wat?

Met ingang van januari 2017 ziet de aansturing binnen BplusC er als volgt uit:

Stuurgroep = De stuurgroep stuurt de ontwikkeling van de site aan. Dat betekent dat de stuurgroep prioriteiten stelt en keuzes maakt, die vervolgens worden vertaald in opdrachten aan de websitebouwers van Tricode.

De stuurgroep bestaat uit de volgende medewerkers:

 • opdrachtgever (Hélène Neerhoff)
 • producteigenaar (Roos Derichs)
 • intern operator (Hans van Rooden)

Werkgroep = In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van verschillende afdelingen van BplusC. De werkgroep waarborgt de aansluiting met de werkvloer en fungeert als adviseur voor de stuurgroep. 

De werkgroep bestaat uit de volgende medewerkers:

 • producteigenaar (Roos Derichs)
 • intern operator (Hans van Rooden)
 • Coördinator klantenservice (Nico Zinke)
 • Hoofd Lessen en cursussen (Ita de Hes)
 • Projectleider Programmeren & Productie (Livia Vliegen)
 • Projectleider Innovatie (Jeroen Ernst)
 • Projectleider Digitale bibliotheek (Paul Bruinsma)
 • Functioneel beheerder Vubis (Brigitte Koster)
 • Functioneel beheerder RegiAct (Ursula Gallert)

De werkgroep wordt actief betrokken bij het steeds weer vernieuwen en doorontwikkelen van de website. De werkgroep brengt verbeterpunten in, vraagt om ontwikkelingen en aanpassingen van de site om klanten zo goed mogelijk te bedienen. De werkgroep haalt input voor deze ontwikkelingen en suggesties op bij de afdeling(en) die hij vertegenwoordigt.

Tricode = Onze websitebouwer. Zij verzorgen en onderhouden alle technische ontwikkelingen en aanpassingen. Daarnaast maken zij het mogelijk dat onze site communiceert met alle ondersteunende systemen, zoals de cursusinformatie en de bibliotheekcatalogus.

Magnolia = Het systeem waarin de website gebouwd is. Hier werkt voornamelijk de afdeling Marketing & Communicatie en Tricode in. O.a. de agenda, de structuur van de site, opbouw van pagina’s, linkjes en algemene informatie worden hierin bijgehouden. Ook foto’s van cursussen worden in Magnolia beheerd. De cursusinformatie wordt door de site opgehaald uit RegiAct. Zoekresultaten van boeken en andere items worden opgehaald uit Vubis.

RegiAct = In dit systeem zijn onze cursussen ondergebracht. De Cursusadministratie is verantwoordelijk voor het  invoeren van cursusgegevens, die zij op hun beurt aangeleverd krijgen via de coördinatoren. Zij zorgen ervoor dat informatie over cursussen, plaatsing van leerlingen, roosters etc. hierin staan. Het systeem is gekoppeld aan onze site, beheer en onderhoud liggen bij een externe partij.

Vubis = Onze bibliotheekcatalogus, hierin beheren we onze eigen bibliotheekcollectie. Voordat de informatie van het Vubis-systeem op onze site te zien is, passeert de data nog een paar andere systemen. Via een exportbestand uit de lokale database van Vubis wordt informatie geïmporteerd in een tweede externe Landelijke database (GGC) die op zijn beurt weer kan communiceren met de NBC+

NBC+ = Dit is de databasekoppeling van de Koninklijke Bibliotheek. Hier maakt BplusC gebruik van om onze collectie te verrijken met e-books, Krantenbank, Literom, Gutenberg, Petrucci enz. en dit alles te kunnen tonen op de website. 

2. Hier is de laatste twee maanden aan gewerkt

Zichtbaar voor klanten

Algemeen
Klanten kunnen nu onze webpagina’s, agenda-items, boeken/titels, cursussen en onderwijsproducten bewaren (opslaan) in hun eigen profiel.

Home
Uitgelichte agenda-items op de home page staan nu in chronologische volgorde

Bibliotheek
Als een item niet in de eigen catalogus aanwezig is, wordt nu doorverwezen naar Bibliotheek.nl (landelijk zoeken en aanvragen). 
Diverse kleine aanpassingen zijn gedaan, bijv. vaste volgorde trefwoorden op een detailpagina van een boek.

Agenda
Items zijn onderverdeeld in ’Agenda’  en ‘Exposities’, zodat langlopende tentoonstellingen niet altijd bovenaan staan.

Mijn profiel
Titels en teksten zijn aangepast naar bondige termen (de term ‘items’ is waar mogelijk verwijderd)

Aan de achterkant

Technisch
Java update
De overgang van NBC+ 1.8 naar versie 1.9 is gerealiseerd.

Magnolia: functionaliteiten toegevoegd/aangepast
YouTube-component toevoegen
Publiceren van meerdere items/categorieën in 1 keer 

3. Waar werken we nu aan? (sprint tot 10 feb)

 • Bij een foutieve url reageert de website met een friendly message. 

Als een pagina niet vindbaar is, toont de site een vriendelijk, informatief bericht in plaats van alleen ‘Error 404: Page Not Found’.

 • NBC+ links met speciale karakters geeft foutmelding

Als je in een zoekopdracht een speciaal karakter gebruikt, worden er geen/foutieve zoekresultaten getoond. Probleem zit bij NBC+ . Oplossing wordt gezocht.

 • Maak het mogelijk om foto’s bij cursussen mee te nemen naar volgend seizoen.

Op dit moment moet de afdeling Marketing & Communicatie ieder cursusjaar alle foto’s opnieuw zoeken en koppelen aan de cursussen. Er wordt gewerkt aan een functionaliteit om de foto’s permanent te koppelen aan de cursussen/codes,  waardoor bij de overgang naar een nieuw cursusseizoen de al gekoppelde foto’s gekoppeld blijven. Hiermee hopen we te voorkomen dat een groot aantal cursussen langdurig zonder foto op de site wordt weergegeven. Streven is om deze functionaliteit voor de start van het nieuwe seizoen werkend te hebben.