BplusCetera februari 2017

Ondernemingsraad

Nieuwe organisatiestructuur, nieuw kiesstelsel

Afgelopen januari heeft de or zich gebogen over de keuze voor een kiesstelsel, op basis waarvan een nieuwe or vorm moet krijgen. Na lang beraad en onder begeleiding van een externe adviseur is er gekozen voor een Integraal personenstelsel. De or heeft voor dit stelsel gekozen, omdat de or van mening is dat de samenstelling van de nieuwe or op deze manier beter aansluit bij de huidige organisatiestructuur.

Wat houdt het in?

Integraal =

 • alle kiezers kiezen alle leden in de OR.

Personenstelsel =

 • personen stellen zich individueel kandidaat
 • kiezer stemt op personen
 • aantal stemmen per kiezer is in de regel het aantal beschikbare zetels

Het betekent concreet dat er door iedere kiezer (= medewerker) 7 stemmen kunnen worden uitgebracht. Daarnaast betekent het ook dat alle medewerkers zich, ongeacht afdeling, kandidaat kunnen stellen.
Bij te weinig, of precies voldoende, kandidaten zal er geen stemming nodig zijn. Bij meer dan 7 kandidaten kan iedere medewerker stemmen, de kandidaten met de meeste stemmen nemen plaats in de or.

Waarom zou je je kandidaat stellen?

 • Als jij het gewoon en heel belangrijk vindt dat je afdeling is vertegenwoordigd in de or
 • Als je graag meer inzicht wilt in besluitvorming door de rvb en hierover mee wilt praten
 • Als je competenties wilt ontwikkelen die je misschien in je reguliere werk niet (zo snel) zou ontwikkelen
 • Of als je gewoon ontzettend goede ideeën hebt voor onze rvb... 

Stel je dan kandidaat voor de or, aan medezeggenschap doen, levert namelijk altijd wat op!  

Wil je kandidaat zijn voor de komende verkiezingen? Mail naar  ondernemingsraad@BplusC.nl.

De concrete planning voor de verkiezingen wordt z.s.m. bekend gemaakt via mail en interne nieuwsbrief, verwachting is dat we voor de zomervakantie van 2017 een nieuwe or kunnen presenteren.

Stel je kandidaat voor de or, want zonder kandidaten, geen ondernemingsraad!

LU/NLU weer actief opgepakt

Na afwezigheid van een paar maanden zijn de lesgebonden/niet-lesgebonden uren van docenten weer onderwerp van gesprek tussen or en rvb en staat het onderwerp weer actief op onze agenda.
De Wet op de Ondernemingsraden is met betrekking tot dit onderwerp duidelijk: het aanpassen van de verhouding LU/NLU is een instemmingsaanvraag voor een voorgenomen besluit, waarbinnen de or en de rvb tot overeenstemming dienen te komen.

In september 2016 zijn er gesprekken geweest met een representatieve groep docenten, waarbij een inventarisatie is gemaakt van de werkzaamheden die docenten bij BplusC uitvoeren.
De werkzaamheden zijn inzichtelijk gemaakt en verdeeld in drie categorieën:

 • Les gebonden werk (noodzakelijk om les te kunnen geven)
 • Algemene taken (voor alle docenten)
 • Specifieke taken

Dit overzicht vormt belangrijke input in het proces om tot de invoering van een aangepaste instellingsregeling op het gebied van LU/NLU te komen.

Als or staan we aan het begin staan van een intensief proces met de rvb, waarbij we ons realiseren dat het aanpassen van de verhouding LU/NLU grote impact zal hebben op een grote groep medewerkers van BplusC. Zowel de or als de rvb erkennen het belang van zorgvuldigheid in dit proces.

Extern advies

Het mt heeft besloten professionele ondersteuning en advies in te schakelen en zowel de or als de rvb te laten begeleiden door externe adviseurs. Beide adviseurs, te weten John Does en Hans Stap, hebben ruime ervaring in en brede kennis van onze sector en de rechtspositie van werkgever en werknemer.

Een eerste kennismakingsgesprek met Hans Stap, de adviseur die zich richt op begeleiding van de or en docenten in dit traject, staat voor donderdag 9 februari op de agenda. De strekking van dit gesprek is oriënterend.
Naar aanleiding van dat gesprek zullen we als or een weloverwogen besluit nemen over hoe aan het vervolg van het traject invulling wordt gegeven.