BplusCetera februari 2017

Toegang en rechten

Door de herinrichting van de organisatie moet opnieuw worden bekeken waar informatie wordt opgeslagen, wie toegang tot welke informatie moet hebben en welke rechten bij welke functie horen. Op basis van de nieuwe organisatiestructuur is een nieuwe rechtenstructuur voor de I://schijf ontwikkeld met als doel dat iedereen over de juiste toegang en rechten beschikt voor de uitoefening van zijn/haar functie. De afdeling ICT is bezig deze nieuwe structuur in te richten en de mappen uit de huidige structuur over te zetten. 

Wie: Cindy IJdo/ICT
Status: Lopend. Oplevering rechtenstructuur: dec '16