BplusCetera februari 2017

Overzicht medewerkers per functie

Nu de nieuwe organisatiestructuur een feit is en (bijna) alle vacatures zijn ingevuld kunnen we een overzicht geven van alle functies per afdeling en de medewerkers die deze functies invullen. Voor de volledigheid is tevens het organogram toegevoegd. Alle functiebeschrijvingen zijn terug te vinden in het functieboek van BplusC.