BplusCetera februari 2017

Gedragscode

De gedragscode is een weerspiegeling van de normen en waarden die bij BplusC van belang worden gevonden. De gedragscode is een concrete vertaling van de normen en waarden naar de praktische toepassing ervan in een aantal afspraken en regels voor iedereen die bij BplusC werkzaam is of die met BplusC te maken heeft. De gedragscode is vastgesteld door het mt en ter informatie voorgelegd aan de or. Zodra de or het document heeft besproken, zal de gedragscode gepubliceerd worden.

Wie: Cindy IJdo/P&O
Status: 20-12-16 vastgesteld in mt. Ter informatie voorgelegd aan OR