BplusCetera februari 2017

BinnensteBuiten

In de eerste helft van 2016 hebben jullie meegedacht over het aanscherpen van de visie van BplusC tijdens verschillende (stoplicht)bijeenkomsten.
Deze bijeenkomsten hebben waardevolle resultaten opgeleverd. Deze resultaten vormen het uitgangspunt voor het project BinnensteBuiten, waarmee we het merk BplusC van binnenuit gaan versterken onder het motto
'Als je buiten wilt winnen, moet je binnen beginnen'.                                        

Ons merk als kompas, waarbij alle collega's weten:                                      

  • waar we voor staan: Iedereen heeft recht op kennis, kunst en contact
  • wat onze waarden zijn: Toegankelijk, Betrouwbaar, Prikkelend, Proactief en Verbindend
  • hoe we dat terugzien in onze manier van werken                  

met als doel dat onze klanten dat steeds beter zien en herkennen!                  

Net als in het voortraject zullen jullie actief worden betrokken om BinnensteBuiten met z'n allen vorm en inhoud te geven. Wordt vervolgd!         

Wie: Hélène Neerhoff
Status: Doorlopend