BplusCetera februari 2017

Personele zaken

Invulling interne vacatures

De interne sollicitatieprocedures zijn afgerond en we feliciteren de volgende collega’s:

Afdeling Innovatie en Marketing

Tonny van Rijnswou: projectleider bibliotheekvernieuwing
Roos Derichs: producteigenaar Website

Afdeling Klantenservice

Nico Zinke: Coördinator Centrale
Lily Visser: Coördinator Decentrale Vestigingen

Afdeling Lessen en Cursussen

Rijk Jansen: coördinator blazers, slagwerk, toetsen
Vivian Wesselingh: coördinator basisvorming en zang
Aimée van Delden: coördinator snaren
Mari Nijessen: coördinator dans, theater en beweging
Bärbel Nieuwenburg: coördinator Talen
Jacqueline Petit: coördinator beeldend, nw media, cultuur en geschiedenis
Saskia van den Burg: afdelingssecretaresse

Afdeling Programmeren en Produceren

Livia Vliegen: projectleider P&P (A)
Angèle Laman: afdelingssecretaresse

Afdeling Vastgoed en Facilitair

Angèle Laman: afdelingssecretaresse

Afdeling Staf

Aad Arbouw: controller
Aad Arbouw: sr medewerker Financiën
Hans van Rooden: projectleider ICT

We danken de kandidaten en iedereen die bij de sollicitatieprocedures betrokken is geweest voor hun inzet, goede voorbereiding en de professionele manier waarop dit traject is verlopen.

Het is niet gelukt de vacatures afdelingssecretaresse Klantenservice en Innovatie & Marketing met interne kandidaten in te vullen. Deze vacature is extern en opnieuw intern geplaatst (sluitingsdatum 5 januari 2017).

Wie: mt, in samenwerking met P&O en medewerkers
Status: afgerond

Nieuwjaarspresentje

Er zijn verschillende alternatieven overwogen, waarna de definitieve keuze voor het nieuwjaarspresentje 2017 is gemaakt. We verklappen nog niet wat het is, dus het blijft nog even spannend tot de Nieuwjaarslunch op 10-1-17! 

Wie: Ita de Hes
Status: definitieve keuze presentje: nov '16

Toegang en rechten

Door de herinrichting van de organisatie moet opnieuw worden bekeken waar informatie wordt opgeslagen, wie toegang tot welke informatie moet hebben en welke rechten bij welke functie horen. Op basis van de nieuwe organisatiestructuur wordt een rechtenstructuur ontwikkeld met als doel dat iedereen over de juiste toegang en rechten beschikt voor de uitoefening van zijn/haar functie.

Wie: Cindy IJdo
Status: Lopend. Oplevering rechtenstructuur: dec '16