BplusCetera februari 2017

Investeren in mensen en middelen

Meerjarenplan onderhoud/vervanging ICT

Een betrouwbare ICT infrastructuur is essentieel voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van BplusC. Om te garanderen dat we nu en in de toekomst kunnen blijven vertrouwen op onze ICT infrastructuur wordt een meerjarenplan opgesteld voor onderhoud en/of vervanging.

Wie: Hans van Rooden
Status: Lopend. Oplevering plan: dec '17

Project HRM/AFAS

Onze salarisverwerking is de afgelopen 5 jaar verzorgd door ADP. Het contract met ADP loopt per 31-12-16 af. Tijd om te inventariseren of ADP nog steeds de juiste partner voor BplusC is of dat er betere alternatieven zijn.

Een interne projectgroep heeft onderzoek gedaan naar de gewenste functionaliteiten en potentiele aanbieders van dergelijke HRM software.

Op basis van het advies van de interne projectgroep heeft het mt besloten om met ingang van januari 2017 over te stappen op de HRM software van AFAS. BplusC en AFAS werken al vele jaren samen en tot volle tevredenheid samen op het gebied van de financiële administratie. Per 1 januari a.s. breiden we deze samenwerking uit naar HRM.

Voor jullie als medewerkers worden in het nieuwe jaar veel administratieve zaken daardoor veel gemakkelijker en overzichtelijker.

Op het medewerkersportaal van AFAS kunnen jullie straks terecht voor:

  • Loonstroken en jaaropgaven
  • Doorgeven van een adreswijziging
  • Bekijken van je verlofkaart en aanvragen van verlof
  • Indienen van declaraties
  • Nieuwsberichten en intranet

Op dit moment zijn de collega’s van Financiën, ICT, Communicatie en P&O bezig met de inrichting van het AFAS systeem. 

Wie: Hans van Rooden
Status: Lopend. Start AFAS: 1-1-'17