BplusCetera februari 2017

Huisvesting

Benodigde faciliteiten/m2 Leiden/Oegstgeest

Tbv de plannen voor verbouwing van diverse locaties van BplusC wordt een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van het aanbod van leerlingen/lessen/cursussen. Op basis van deze gegevens kan een goede indicatie worden gemaakt van de hiervoor benodigde faciliteiten en vierkante meters.

Wie: mt
Status: Lopend

Locatie Oegstgeest

De wensen van BplusC (faciliteiten en m2’s) voor de Cultuurfabriek in Oegstgeest zijn doorgegeven aan de partners van de cultuurfabriek en de architecten. Zodra de plannen zijn uitgewerkt en bekend is wat de huur wordt neemt BplusC een beslissing over of en zo ja in welk pand we gaan huren in Oegstgeest.

Wie: Willem van Moort, Frank Baetens
Status: Lopend. Verwachte beslissing: nov '16