BplusCetera februari 2017

Certificering

Het is van groot belang dat BplusC een gecertificeerde organisatie is en blijft. Certificering is een belangrijk kwaliteitskeurmerk en is een voorwaarde voor subsidieverstrekking door de gemeente(s).

In februari ’16 heeft een gecombineerde certificeringsaudit plaatsgevonden op zowel de bibliotheek als de cultuureducatieve en amateurkunstactiviteiten van BplusC. 

In februari ’16 voldeden we nog niet volledig aan de gestelde certificeringsnormen en zijn een aantal verbeterpunten benoemd. In februari ’17 zal een heraudit plaatsvinden waarin we kunnen laten zien hoe we deze verbeterpunten hebben opgepakt.

Wie: mt
Status: Lopend. Datum heraudit: 14-2-17