BplusCetera februari 2017

(Mogelijke) samenwerkingspartners

LVU (Leiderdorpse Volksuniversiteit)

Op 17-11-16 heeft een zeer positief gesprek over mogelijkheden tot samenwerking plaatsgevonden. Doel van de samenwerking is om elkaar te versterken ipv te beconcurreren door goede afspraken te maken over de verdeling van het aanbod van cursussen (wie doet wat) en de promotie.

Wie: Willem van Moort en Ita de Hes
Status: Lopend

Unity

Tijdens de Week van BplusC heeft Unity de wens uit­gesproken zich te huisvesten in locatie Nieuwstraat als kloppend hart van (cul­tureel) Leiden. BplusC heeft hen wel­kom geheten en een plek aangeboden. Unity werkt deze mogelijkheid uit. Het streven is dat Unity eind 2017 in de geluidsstudio van locatie Nieuwstraat gehuisvest zal zijn.

Wie: Linda Capel
Status: Lopend

Leidse Schouwburg

De dansafdeling van BplusC gaat op 17 juni 1 of 2 voorstellingen verzorgen in de Leidse Schouwburg. Het thema van de avond is ‘Als ik dans…’. Elke dansdocent heeft met haar /zijn leerlingen choreografieën gemaakt met dit thema als uitgangspunt. De voorstelling zal zoveel mogelijk worden aangevuld met optredens van andere disciplines zoals muziek, theater en beeldend. De jongste deelnemers zijn vier jaar oud, de oudsten rond de zestig. Een grote variatie aan dansstijlen zal voorbij komen; jazz/showdance, tapdance, klassiek ballet, moderne dans, streetdance en nog meer!

Wie: Linda Capel en Ita de Hes
Status: Lopend. Datum voorstelling: 17-6-'17

Pilot Merenwijk

Tijdens de Week van BplusC was de wijkvereniging Merenwijk bijzonder actief, wat ons veel heeft opgeleverd. Er is nu een goede samenwerking met wijkvereniging Merenwijk, er vindt regelmatig overleg plaats, er komen wensen en ideeën naar voren. Dit heeft geresulteerd in een pilot, die in 2017 gaat starten, om samen met de wijk te komen tot de invulling van het bibliotheekpand als volwaardige BplusC-locatie. De gesprekken met de gemeente zijn gestart om voor kerst 2016 te komen tot een globaal plan dat in 2017 verder uitgewerkt kan worden. Onderdeel hiervan is een artist impression. Hierin wordt het BplusC concept gevisualiseerd dat zich positioneert t.o.v. de stad en de wijken, dat diverse doelgroepen bedient en de thema’s kunst, kennis en contact een plek geeft. Een laagdrempelige huiskamer, die de interactie en kruisbestuiving tussen deze thema’s stimuleert.

Wie: mt
Status: Lopend. Start samenwerking: voorjaar '17

Wijkcentrum Stevenshof

In de Stevenshof gaan we in 2017 samen met de wijkvereniging en Liber­tas Leiden onderzoeken hoe de functie van deze locatie verbeterd kan worden. We onderzoeken tevens de mogelijkheden voor verbouwing van het pand.

Wie: mt
Status: Lopend. Start samenwerking: voorjaar '17