BplusCetera februari 2017

BinnensteBuiten

BplusC heeft in 2016 een volgende stap gezet in het verwezenlijken van haar ambities voor de toekomst. Niet voor niets sloten we de visie af met de zin: En dat gaan we laten zien!
Jezelf als organisatie laten zien is niet alleen een kwestie van mooie pakkende marketingcampagnes en een goede website. Dit proces start intern.

Om buiten te kunnen winnen, moet je binnen beginnen!

Met dit in ons achterhoofd is een werkgroep, bestaande uit Léonie van der Geest, Cindy IJdo, Hélène Neerhoff en Tonny van Rijnswou gestart met een traject Internal branding. Startpunt waren de missie, de visie en de uitgewerkte plannen voor de gemeenten.

Dit heeft geresulteerd in een merkhuis en merkwaarden voor BplusC.
BplusC is:

  • Betrouwbaar
  • Toegankelijk
  • Proactief
  • Prikkelend
  • Verbindend

Bekijk de Powerpoint-presentatie over BinnensteBuiten tijdens de Nieuwjaarslunch (of download als pdf). 

In de komende maanden zullen we, samen met de hoofden en coördinatoren, hierover met jullie in gesprek gaan.  

Hierin gaan we op zoek naar wat deze waarden betekenen voor de werkzaamheden die jij doet. Om zo te komen tot een gezamenlijke belofte aan al onze klanten. Afgestemd op elke medewerker of vrijwilliger binnen de organisatie. 

Want daarmee creëren we een sterk merk. Geeft het ons richting in gedrag, beleid en strategie. Zo weten klanten, cursisten en partners waar ze voor kiezen en krijgen ze wat ze van ons verwachten. En gaan ze ons erin herkennen. Met als doel onze marktpositie te versterken.

Dit betekent niet dat we niets aan externe branding doen. Maar we starten dus eerst intern om de boodschap extern nog scherper te krijgen. 

Wordt vervolgd!