BplusCetera februari 2017

Bericht van Willem van Moort

2017 gaat een belangrijk jaar worden voor BplusC.

In het eerste kwartaal van 2017 staan gelijk al twee belangrijke onderwerpen voor de toekomst van BplusC op de agenda, namelijk de certificering en een onderzoek naar de vernieuwbouw van onze locaties binnen de singels. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de gemeente Leiden.

De certificeringsaudit – zowel een belangrijk kwaliteitskeurmerk als een voorwaarde voor subsidieverstrekking door de gemeente – is dit jaar extra bijzonder. De certificering van BplusC en onze collegaorganisatie in Soest vormen dit najaar de pilot van de eerste gecombineerde certificering in Nederland. Een belangrijke vernieuwing in onze branche!

Voor 1 april a.s. moet BplusC haar plannen voor de jaren 2018-2020 aan de gemeente Leiden presenteren. Belangrijke onderdelen van deze plannen zijn de vernieuwbouw van de locaties Nieuwstraat, Het Leidse Volkshuis en Muziekhuis en hoe we onze activiteiten in deze panden gaan inrichten.

Een positief besluit over onze wensen voor de vernieuwbouw betekent een belangrijke stap in het verwezenlijken van onze missie
‘BplusC zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis’
en onze positie als hét breed toegankelijke culturele knooppunt voor ‘kennis, kunst en contact’ te verstevigen.