BplusCetera februari 2017

Kort nieuws

Nieuw e-mailadres Marketing & Communicatie

De afdeling Marketing & Communicatie heeft een nieuw e-mailadres: redactie@BplusC.nl. Op dit adres willen we graag alle vragen en verzoeken voor onze afdeling ontvangen, die nu naar communicatie@BplusC.nl of naar ons persoonlijk worden gestuurd.

Het gaat dan om pr-aanvragen, wijzigingen/verbeteringen voor de website, input voor de nieuwsbrieven, agenda-items, foto’s, algemene vragen en suggesties etc. De mailbox wordt door ons alle drie gelezen (Roos, Loes en Léonie). 

Redactie@BplusC.nl is alleen voor intern gebruik. Ons contactadres naar buiten (pers, klanten, partners) blijft communicatie@BplusC.nl.

We hopen door deze scheiding een beter overzicht te krijgen van alle verzoeken en hier sneller op te kunnen reageren.

Roos Derichs, Léonie van der Geest, Loes Schwenke
Marketing & Communicatie

Wie werkt op welke afdeling?

Nu de nieuwe organisatiestructuur een feit is en (bijna) alle vacatures zijn ingevuld kunnen we een overzicht (download) geven van alle functies per afdeling en de medewerkers die deze functies invullen. Voor de volledigheid is tevens het organogram (download) toegevoegd. Alle functiebeschrijvingen zijn terug te vinden in het functieboek van BplusC (download).