BplusCetera februari 2018

Nieuws P&O

Nadat eerdere pogingen om tot een raam-cao te komen voor Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie zijn stilgelegd, is nu toch besloten om in 2018 een nieuwe start te maken met het overleg. Doel is om in juli 2019 met een nieuwe cao te komen, die de huidige cao’s zal vervangen.

Lokaal werken centra voor de kunsten en bibliotheken steeds vaker nauw samen en in veel gevallen leidt dit tot fusie. Verschillen in arbeidsvoorwaarden binnen een organisatie zijn niet wenselijk.

Met het samen optrekken op het terrein van de cao hopen de branches de lokale ontwikkelingen te vergemakkelijken.