BplusCetera februari 2018

Wijziging organisatie V&F

De afgelopen maanden heeft de afdeling V&F goed gekeken naar wat de organisatie nodig heeft aan ondersteuning en hoe het georganiseerd is binnen de afdeling V&F. Gezamenlijk hebben we vastgesteld dat de dienstverlening over de verschillende gebouwen niet gelijk is. Dat werkt verwarrend voor de medewerkers maar ook richting leveranciers.

In januari is het startsein gegeven voor de transformatie van gebouwbeheer naar facilitaire productgroepen. Dit betekent concreet dat iemand niet meer verantwoordelijk is voor één gebouw, maar voor een facilitaire productgroep (bijvoorbeeld schoonmaak) voor alle gebouwen. Op deze manier zijn wij ervan overtuigd dat we een betere dienstverlening kunnen leveren aan de organisatie.

In de komende maanden zullen geleidelijk de overdrachten plaatsvinden, waarna we met de start van het nieuwe cursusjaar klaar zijn met de transformatie. Over de exacte verdeling worden jullie nog geïnformeerd.

Spannende tijden voor de medewerkers, maar deze periode wordt met veel enthousiasme vastgepakt.

Wie: Frank Baetens
Status: Lopend