BplusCetera februari 2018

Ondersteuning door V&F

Door de afdelingen P&P en V&F is een draaiboek ontwikkeld voor verhuringen en evenementen. In dit draaiboek wordt alles opgenomen zodat de dienstverlening optimaal plaats kan vinden. Om evenementen ook goed te kunnen voorbereiden, moet het definitieve draaiboek uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het evenement naar facilitair@BplusC.nl gestuurd worden. Het draaiboek is te vinden op AFAS InSite.

Wie: Frank Baetens
Status: Afgerond