BplusCetera februari 2018

Diverse projecten

Eindrapportage evaluatie transitie

Meer dan 60 collega's hebben gehoor gegeven aan de oproep om het vragenformulier Evaluatie transitie in te vullen. De reacties geven een goed beeld van de stand van zaken en de verschillen per afdeling. De resultaten zijn geanalyseerd en verwerkt in bijgevoegde eindrapportage.

Wie: Willem van Moort
Status: februari '18

Aankondiging Medewerkers Onderzoek

BplusC voert elke twee jaar een Medewerkers Onderzoek uit. Ook in 2018 is dat weer het geval. Het onderzoek zal in de tweede helft van maart worden uitgevoerd door bureau Miles. Nadere informatie volgt via AFAS InSite en per mail. 

Wie: Cindy IJdo
Status: maart '18

Digitalisering

Er is een Outlook-groep gemaakt (Notenpot), waarin docenten bladmuziek met elkaar delen. De groep is in eerste instantie voor pianodocenten gemaakt, maar natuurlijk ook uit te breiden naar andere docenten. Voor informatie over aanmelding bij de groep kun je terecht bij Ita de Hes. De pianosectie is enthousiast. Het zijn ook bewerkte arrangementen, dus het scheelt veel tijd als docenten dat op een eenvoudige manier met elkaar kunnen delen. Over een paar weken wordt er geëvalueerd en kijken we of we dit initiatief kunnen uitbreiden. Wim Lourens heeft dit opgezet in een deel van zijn leegstaande uren.

Wie: Ita de Hes
Status: Lopend