BplusCetera februari 2018

BplusC in Actie

Nieuws uit het mt! Deze keer kun je o.a. meer lezen over de eindrapportage van de evaluatie van de transitie, het nieuwe Medewerkers Onderzoek, plannen voor de balie in locatie Nieuwstraat en veranderingen bij de afdeling Vastgoed & Facilitair. 

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Onderwerpen of acties die afgerond zijn, zullen na publicatie worden gearchiveerd op I:\Iedereen\BplusC in Actie\Onderwerpen afgerond.

Onderwerp: Wie: Status:
Ondersteuning door V&F bij verhuringen en evenementen Frank Baetens Afgerond
Pilot Merenwijk Linda Capel/Frank Baetens Lopend
i-Lab Hélène Neerhoff 2018-2020
Balie Nieuwstraat Frank Baetens Lopend
BplusC is jarig! Linda Capel 1-10 maart 2018
Maandkalender BplusC Linda Capel maart 2018
Eindrapportage evaluatie transitie Willem van Moort februari 2018
Aankondiging Medewerkers Onderzoek Cindy IJdo maart 2018
Digitalisering Ita de Hes Lopend
Wijziging organisatie V&F Frank Baetens Lopend