BplusCetera februari 2018

Bericht van Willem van Moort

BplusC is jarig is in volle gang! T/m 10 maart vieren we het 10-jarig jubileum van BplusC met een fantastisch vol programma aan activiteiten.

We geven Leiden en omstreken een voorproefje van het BplusC van de toekomst met o.a. de opening van het i-Lab en de vernieuwde Merenwijk.
Bij (de voorbereiding van) zo’n groot evenement zie ik BplusC op haar best met heel veel positieve energie en samenwerking.
Complimenten voor iedereen die zich heeft ingezet om deze 10-daagse mogelijk te maken!

In deze BplusC in Actie vinden jullie ook het evaluatierapport van de transitie. In totaal zijn 60 evaluatieformulieren ingevuld door collega’s van alle afdelingen. De evaluatie geeft een goed beeld van de stand van zaken één jaar na de transitie. Een ingrijpende transitie zoals bij BplusC is een doorlopend proces dat jaren in beslag neemt. De herinrichting van de organisatie (nieuwe afdelingsstructuur, aanpassing functies, verbeteren informatiestromen) is pas de eerste stap in dit proces. 

De resultaten van de evaluatie van het eerste jaar bevestigen mijn overtuiging dat BplusC de juiste keuze heeft gemaakt om deze transitie te starten en op de goede weg is met de uitvoering. Ondanks dat we ‘pas’ een jaar op weg zijn, is er al veel veranderd en zijn er veel stappen gemaakt. Vooralsnog is dat vooral intern zichtbaar, maar in 2018 treden we ook steeds meer naar buiten met de vernieuwing.

Deze herinrichting was nodig om de volgende stap te kunnen zetten, namelijk de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren en nog beter inspelen op de eisen die aan BplusC worden gesteld door subsidieverstrekkers, klanten en medewerkers. De evaluatie geeft goede handvatten om hiermee verder aan de slag te gaan.

 

Willem van Moort