BplusCetera december 2018

Nieuws P&O

Verlenging cao Kunsteducatie

De cao Kunsteducatie wordt voorlopig voor een half jaar verlengd, van 1 januari t/m 30 juni 2019. Reden voor deze korte looptijd is dat er gesprekken gaande zijn om één gezamenlijke cao te maken voor de cao's Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie. Het streven is om dat per 1 juli 2019 in te laten gaan. 

Per 1 januari 2019 geldt een structurele loonsverhoging van 1,5% voor KE. De pilotperiode van de Sectorale Ontslagcommissie Kunsteducatie (SOK) wordt verlengd.

Coördinator Dans, theater & beeldend

Na het vertrek van Ita de Hes zijn de coördinatietaken voor de afdeling Dans, theater & beeldend tijdelijk waargenomen door Kirsten Mieog en Ciska Mertens, in afwachting van een door Jan van den Berg (het nieuwe hoofd Lessen & Cursussen) te benoemen nieuwe coördinator.

Inmiddels is er een interne sollicitatieprocedure geweest en is Kirsten Mieog benoemd als coördinator voor deze afdeling.

Kirsten stopt met haar werkzaamheden als Cultuurcoach. Haar werkzaamheden voor die functie worden voorlopig waargenomen door Merijn van Beusekom, die Kirsten al voor een dag per week verving i.v.m. Kirstens werkzaamheden als tijdelijk coördinator voor de afdeling Lessen & Cursussen.

Omdat Kirsten per 1 december met zwangerschapsverlof is gegaan, worden haar taken als coördinator voor het gedeelte Dans/theater tijdelijk waargenomen door Marcella van Megen.
Naar verwachting zal dit tot ongeveer halverwege april zijn.
Marcella heeft eerder als hoofd van een dansafdeling gewerkt en heeft ruime ervaring met het werk.

Over de werkzaamheden voor het beeldende kunst-gedeelte worden nog afspraken gemaakt. Tot januari wordt dit nog deels door Ciska Mertens waargenomen en Jan van den Berg vult dat aan.

Vragen voor deze afdeling bij Lessen & Cursussen kunnen naar coordinator@BplusC.nl gestuurd worden, dan komen ze bij de juiste persoon terecht.