BplusCetera december 2018

BplusC in Actie

Nieuws uit het mt! Deze keer is er o.a. goed nieuws over de offerte 2019-2021 en de pilot Merenwijk. 

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Stand van zaken offerte 2019-2021

De offerte 2019-2021 is aangeboden aan wethouder Yvonne van Delft en is op 11 december door haar en Willem gepresenteerd aan de gemeenteraad. De uitgebreide voorbereiding (samen met de gemeente) en de nieuwe opzet van de offerte zijn positief ontvangen met als resultaat dat we een uitvoeringsovereenkomst (UVOK) voor drie jaar hebben kunnen afsluiten.

Dit is een zeer positef resultaat en in vergelijking met andere organisaties in de branche zeer uitzonderlijk. De ambities van de gemeente zijn groot en dat betekent dat er een flinke uitdaging ligt voor BplusC en ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt. Tijdens de personeelsbijeenkomsten op 14 januari zullen de plannen worden toegelicht en is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen.

Luister hier naar de interviews met Yvonne van Delft en Willem na afloop van de raadsvergadering.

Wie: Willem van Moort
Status: Lopend

Belangrijke data januari 2019

In januari 2019 staan de Nieuwjaarslunch en de eerstvolgende personeelsbijeenkomsten gepland. Zet de data alvast in je agenda!

Nieuwjaarslunch: donderdag 10 januari 2019

Personeelsbijeenkomsten: maandag 14 januari 2019 
9.00-10.30 uur: Theaterzaal, Het Leidse Volkshuis
13.00-14.30 uur: Koolzaal, bibliotheek Nieuwstraat

Wie: Willem van Moort
Status: Lopend

Or-verkiezingen

Vanuit alle afdelingen hebben collega's zich kandidaat gesteld voor de ondernemingsraad. Het is fijn om te merken dat jullie enthousiast zijn om jullie afdeling en collega's te vertegenwoordigen. Er zijn precies genoeg kandidaten voor een volledige or, zodat er geen verkiezingen nodig zullen zijn. We wensen jullie veel succes!

Wie: mt
Status: afgerond

Voortgang implementatie CursAd

Docenten-app

Nadat een groep docenten de app heeft getest, zijn er op 26 en 27 november bijeenkomsten geweest waarbij docenten een demonstratie hebben gekregen van de mogelijkheden van de Cursad-app. Bij deze demonstraties zijn, in aanvulling op de testresultaten, nog een aantal ‘bugs’ aan het licht gekomen. Deze bleken te worden veroorzaakt doordat de koppeling tussen ons systeem en de app niet correct werd geüpdatet en geen actuele informatie per uur maar verouderde informatie werd getoond. Cursad heeft toegezegd dat de bugs worden opgelost en de docenten-app per 1 januari goed zal werken. De werking van de app op zich is wel duidelijk geworden.

Inschrijvingen nieuwe cursisten

De koppeling van Cursad met de nieuwe website is nu zover dat we kunnen testen of de inschrijvingen voor cursussen ook goed in Cursad terecht komen. Dit heeft veel tijd en overleg gekost omdat Cursad hiervoor een API moest ontwikkelen. Voordat de nieuwe website live gaat, zal er intensief getest moeten worden op stabiliteit van de verbinding.

Rapla (planningsmodule)

De demonstratie om te tonen hoe het plannen van activiteiten in de module Rapla moet plaatsvinden, is niet doorgegaan. Deze zal nu zo snel mogelijk in januari plaatsvinden, waarna de implementatie kan starten.

Onderwijs

In januari zal een eerste sessie worden gepland over de mogelijkheden die de onderwijsmodule van Cursad biedt voor het kunnen aanvragen van Onderwijsproducten en -projecten via de website. Daarna zal worden gestart met de inrichting en implementatie van de onderwijsmodule.

Wie: Marij Schols
Status: Lopend

Pilot Merenwijk (2e jaar)

BplusC heeft bezwaar gemaakt tegen de subsidiebeschikking, waarmee de gemeente Leiden slechts de helft van de aangevraagde financiering voor het tweede jaar van de pilot Merenwijk had toegekend. Ons verzoek om deze beslissing te heroverwegen is succesvol geweest en heeft ertoe geleid dat naar verwachting het volledige benodigde bedrag beschikbaar zal worden gesteld en alle geplande activiteiten doorgang kunnen vinden.

Wie: Linda Capel
Status: Lopend

Samenwerking BplusC-Gemiva-SVG Groep in Het Leidse Volkshuis

In september is de samenwerking tussen BplusC en de Gemiva-SVG Groep in Het Leidse Volkshuis gestart. Een mooi voorbeeld van de invulling van onze maatschappelijke functie. Klik hier voor voor de eerste ervaringen van de collega's van Gemiva-SVG Groep. 

Wie: Frank Baetens
Status: Lopend

Maandkalender BplusC

Tweewekelijks vindt het BplusC kalenderoverleg plaats. De leden van dit overleg hebben een interne - voortschrijdende - jaarkalender 2019 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in januari 2019 op het programma staat.

Wie: Linda Capel
Status: Lopend