BplusCetera december 2018

Bericht van Willem van Moort

Dit is alweer de laatste BplusCetera van 2018, een jaar waarin hard is gewerkt en heel veel is gebeurd.

Op basis van (de evaluatie van) de transitie zijn we verder gegaan met het ontwikkelen en vernieuwen van de organisatie en het zichtbaar maken van alle mooie dingen die we doen.

Een van de hoogtepunten was de viering van ons 10-jarig bestaan in maart met een groot aantal activiteiten en evenementen, waarmee we ons zowel in de stad als bij de gemeente heel positief hebben geprofileerd.

Vlak hierna waren de gemeenteraadsverkiezingen met als resultaat een nieuw college en een nieuwe wethouder voor BplusC: Yvonne van Delft.

In dezelfde periode heeft constructief overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Leiden en BplusC over onze opdracht voor de komende jaren. Dit heeft geleid tot een duidelijke beschrijving (prestatie-uitvraag) van wat de gemeente van BplusC verwacht.

In onze offerte hebben we onze plannen uiteengezet hoe we deze opdracht gaan invullen.

Het hele proces heeft het vertrouwen over en weer versterkt en ertoe geleid dat we een uitvoeringsovereenkomst (UVOK) voor drie jaar gaan afsluiten. Dit is heel goed nieuws en in vergelijking met de rest van onze branche een uitzonderlijk goed resultaat.

Ik deel graag de reactie van de voorzitter van de raad van toezicht met jullie:

Ik maak van de gelegenheid gebruik om mijn waardering uit te spreken voor alle medewerkers van BplusC. De afgelopen jaren heeft een flinke transitie plaatsgevonden. Dat heeft inhoudelijk tot inspiratie geleid en tot allerlei vernieuwende activiteiten. Dat de gemeente Leiden bereid is om een overeenkomst voor drie jaar af te sluiten met BplusC is een bevestiging van de erkenning van de rol die BplusC vervult in de samenleving.

Fijne dagen gewenst en alle goeds voor 2019.

Gerda van den Berg
Voorzitter rvt BplusC

Iedereen ontzettend bedankt voor jullie inzet. Ik wens jullie heel fijne feestdagen en zie jullie graag bij de Nieuwjaarslunch op 10 januari en de personeelsbijeenkomsten op 14 januari!

Willem van Moort