BplusCetera december 2017

Ondernemingsraad

De or heeft in haar vergadering van 14 december jl. verder gesproken over het door de rvb ingediende voorstel "Regeling Docentenuren". Instemming van de or is vereist om dit plan te realiseren. Omdat deze nieuwe regeling (aanzienlijke) personele gevolgen kan hebben wil de or het plan zorgvuldig en kritisch bestuderen. Hierbij vindt de or de mening van de docenten van groot belang.

Op dinsdag 9 januari 2018 wil de or daarom een achterbanraadpleging over dit onderwerp houden. Docenten en andere BplusC-medewerkers zijn van harte uitgenodigd om tussen 11.30-12.30 u met ons in gesprek te gaan (Locatie: Het Leidse Volkshuis, theaterzaal).

Mailen kan natuurlijk ook altijd naar ondernemingsraad@bplusc.nl

De situatie bij de Front Office van de bibliotheek zal op korte termijn worden verbeterd. Front Office medewerkers worden nu betrokken bij de wijzigingen.

De or is in afwachting van de eerste uitslagen van de evaluatie van de transitie.

De evaluatie van de transitie zal tevens een aandachtspunt zijn tijdens het komende gesprek tussen raad van toezicht en or op 26 april 2018. Vooruitlopend op dit gesprek heeft de or een aantal vragen over de jaarrekening 2016 en begroting 2018 naar de raad van toezicht gestuurd.

Verdere aandachtspunten zijn momenteel o.a. de situatie rond stagiairs en de vervanging Back-end ICT.

Elke tweede donderdag van de maand om 10.30 uur (tenzij anders aangekondigd) is er een reguliere ondernemingsraadvergadering in het Volkshuis. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor BplusC-medewerkers, iedereen is dan ook van harte welkom. Notulen van deze vergaderingen worden gepubliceerd op Afas. In aansluiting hierop willen we iedereen nogmaals wijzen op twee openstaande vacatures voor de ondernemingsraad:

1 nieuw or-lid uit de afdelingen I&M, vastgoed/facilitair en staf
1 nieuw or-lid uit Klantenservice

voor meer informatie: ondernemingsraad@bplusc.nl