BplusCetera december 2017

Personele zaken

Scholing/leertraject frontoffice

In november '17 is een traject gestart voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de frontoffice.
Doelstellingen van het traject zijn:
- Verbeteren samenwerking en communicatie                              
- Inzetten op eigen ontwikkeling en 
  loopbaanperspectief                                                 
- Vergroten van eigenaarschap voor een blijvende 
  arbeidsparticipatie
- Voorkomen van een te hoge mentale druk
- Verhoging van de betrokkenheid op de werkvloer       

Wie: Marij Schols
Status: Lopend, 06-11-17 t/m 26-02-18    

Workshops gespreksvoering

In november '17 hebben de coordinatoren van BplusC deelgenomen aan een workshop Effectief communiceren. In de workshop zijn inzichten en vaardigheden aangereikt en is veel ruimte geweest voor het oefenen van praktijksituaties met een acteur.

Wie: Marij Schols
Status: Afgerond

Regeling Docenturen (wijzigen verhouding LGU/NLU)

De regeling Docenturen is in de afgelopen periode besproken met de docenten van BplusC en ter instemming voorgelegd aan de OR. De nieuwe regeling is nodig om meer flexibiliteit en slagkracht te creeren en goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij en vragen van onze leerlingen en stakeholders. De regeling Docenturen doet recht aan onze missie, de UVOK en het belang dat de gemeente als subsidieverstrekker hecht aan samen spelen/exposeren/optreden en de ontmoetingsfunctie en levert een belangrijke bijdrage aan de toekomstbestendigheid van BplusC. Daarmee is de regeling niet alleen van belang voor docenten, maar voor alle BplusC'ers. Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Ita de Hes.

Wie: Ita de Hes/P&O
Status: Lopend