BplusCetera december 2017

Offerte 2018

BplusC en de gemeente Leiden hebben op basis van bijgevoegde offerte een nieuwe UVOK af kunnen sluiten voor 2018. De offerte geeft een duidelijk beeld van de toekomstvisie van BplusC en de wijze waarop we invulling geven aan de vernieuwing. Op korte termijn worden de resultaten verwacht van het externe onderzoek naar de samenwerking tussen de gemeente en BplusC, waarvoor de gemeente Leiden opdracht heeft gegeven aan dhr. Alwien Bogaart van DSP-groep. Op basis van de aanbevelingen uit dit rapport zal Bplusc een offerte uitbrengen voor een 3 jarige UVOK voor de periode 2019-2021.

Wie: Willem van Moort
Status: Afgerond