BplusCetera december 2017

Huisvesting

Voortgang aanpassingen balie Centrale

Er heeft overleg plaatsgevonden met de medewerkers van de klantenservice, hierbij was Frank Baetens aanwezig om vanuit facilitair oogpunt de mogelijkheden te bespreken.
Afgesproken is dat de medewerkers samen kijken naar wat ze willen en wat daar voor nodig is en ook een plan maken hoe dit er uit zou kunnen zien.
Dit plan wordt voor half januari voorgelegd aan Frank om vervolgens te kijken in hoeverre dit gerealiseerd kan worden.
Afgesproken is om hier vervolgens snel werk van te maken, afhankelijk van de benodigde werkzaamheden is het streven om binnen enkele maanden een nieuwe situatie te realiseren.

Wie: Marij Schols
Status: Lopend