BplusCetera december 2017

Diverse projecten

Evaluatie transitie

Bijna 60 collega's hebben gehoor gegeven aan de oproep om het vragenformulier Evaluatie transitie in te vullen. De reacties geven een goed beeld van de stand van zaken en de verschillen per afdeling. De resultaten worden geanalyseerd en verwerkt in een eindrapportage, die naar verwachting in februari '18 gepresenteerd zal kunnen worden.

Wie: Willem van Moort
Status: nov-dec 2017

Vervanging Regi-Act

BplusC is al langere tijd niet tevreden over het pakket dat door de cursusadministratie wordt gebruikt: RegiAct van Adsysco en de hieraan gekoppelde applicaties voor o.a. het reserveren van ruimtes. We zijn op zoek naar een vervangende applicatie met meer functionaliteiten (t.b.v. het Onderwijsaanbod, ondersteuning van marketing activiteiten, managementinformatie, facilitaire ondersteuning ed.). Op basis van demonstraties en verzamelde achtergrondinformatie over de verschillende applicaties heeft het mt een voorlopige keuze gemaakt voor CursAd. Op korte termijn wordt door een aantal collega's van o.a. Cursusadministratie, Onderwijs en Verhuur naar de applicatie gekeken. Als zij positief oordelen over CursAd zullen we definitief overgaan tot de aanschaf en de inrichting van de applicatie gaan plannen.

Wie: Cindy Ijdo/ICT
Status: Lopend