BplusCetera december 2017

Aanpak problematiek start lesseizoen

Het lesseizoen 2017-2018 is gekenmerkt door administratieve problemen en hinder voor leerlingen en docenten. Dit had niet mogen gebeuren en de oplossing van de problemen heeft te lang op zich laten wachten. Het mt neemt deze problemen zeer serieus en heeft in overleg met alle betrokkenen een plan opgesteld om te voorkomen dat deze situatie zich ooit nog voordoet.

Wie: Marij Schols
Status: Lopend