BplusCetera december 2017

BplusC in Actie

Nieuws uit het MT! Deze keer kan je o.a. meer lezen over de Huiswerkkamer,
BplusC App en scholing/leertraject frontoffice.

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Onderwerpen of acties die afgerond zijn, zullen na publicatie worden gearchiveerd op I:\Iedereen\BplusC in Actie\Onderwerpen afgerond.
 

Onderwerp: Wie: Status:
Offerte 2018 Willem van Moort Afgerond
Aanpak problematiek start lesseizoen Marij Schols Lopend
Pilot Merenwijk Linda Capel/Frank Baetens Lopend
i-Lab Hélène Neerhoff 2018-2020
Huiswerkkamer Hélène Neerhoff Lopend
BplusC App Marij Schols Afgerond
Jaarkalender BplusC Linda Capel 2018
Scholing/leertraject frontoffice Marij Schols Lopend, 06-11-17 t/m 26-02-18
Workshop gespreksvoering Marij Schols Afgerond
Regeling Docenturen (wijzigen verhouding LGU/NLU) Ita de Hes/P&O Lopend
Evaluatie transitie Willem van Moort nov-dec 2017
Vervanging Regi-Act Cindy Ijdo/ICT Lopend
Voortgang aanpassingen balie Central Marij Schols Lopend