BplusCetera december 2017

Bericht van Willem

Dit is alweer de laatste BplusCetera van 2017. 

Ik kijk met veel trots terug op het afgelopen jaar, waarin door alle BplusC’ers met enorm veel inzet is gebouwd aan ons nieuwe BplusC.
Ik zie zowel intern in onze organisatie als extern in onze activiteiten veel nieuw elan en de wil om met elkaar de vernieuwing vorm te geven. Een paar prachtige voorbeelden waar de toegevoegde waarde van de combinatie van Kennis-Kunst-Contact werd bewezen zijn:
- de Minecraft Challenge, waar creativiteit, moderne techniek en cultureel  
  erfgoed in samenkwam
- Dansvoorstelling ‘Als ik dans’, waarin beginnende amateurs tot toptalent 
  gezamenlijk een prachtige voorstelling hebben gerealiseerd
- de activiteiten rondom het thema ‘Robotica’ van Nederland Leest, waar o.a.
  met boeken, dansen met robots en een stevig debat een groot aantal
  doelgroepen is bereikt.
- de pilot Merenwijk, de BplusC locatie die wordt verandert in een actief
  cultureel centrum van de wijk, voor en door de buurtbewoners.
En ga zo maar door!

Natuurlijk zijn we er nog lang niet en zijn er naast successen ook aandachtspunten en zorgen. Dit beeld komt ook naar voren in de evaluatieformulieren die door een groot aantal van jullie zijn ingevuld. Deze positieve, maar vooral ook de kritische feedback is heel belangrijk en draagt bij aan onze opdracht om BplusC continu te blijven ontwikkelen en vernieuwen.

Iedereen ontzettend bedankt voor jullie inzet. Ik wens jullie heel fijne feestdagen en zie jullie graag bij de Nieuwjaarslunch in 2018!

 

Willem van Moort