BplusCetera augustus 2018

Kort nieuws

Personeelsbijeenkomsten

De personeelsbijeenkomsten, begin juli, zijn goed bezocht. Het was heel plezierig om met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende onderwerpen.
Het komende jaar zullen we vaker dergelijke bijeenkomsten organiseren. Zet de eerstvolgende datum alvast in je agenda: 14 januari '19.

Wie: Willem van Moort
Status: lopend

Medewerker onderzoek

In het onderzoek hebben jullie aangegeven positief te zijn over jullie leidinggevenden (hoofden en coordinatoren) en duidelijk verbetering te zien t.o.v. de meting in 2016. Dezelfde vragen over het mt worden door jullie veel lager beoordeeld, terwijl dit grotendeels over dezelfde personen gaat. Tijdens de presentatie van de resultaten van het medewerker onderzoek in juli jl. (personeelsbijeenkomsten) bleek dat er behoefte is aan nadere uitleg over wieof wat het mt eigenlijk is. De afkorting mt staat voor Management team. Het mt bestaat uit: 
- Willem van Moort (bestuurder)
- Frank Baetens (hoofd Vastgoed en Facilitair)
- Linda Capel (hoofd Programmeren en Productie)
- Ita de Hes (hoofd Lessen en Cursussen)
- Hélène Neerhoff (hoofd Innovatie & Marketing)
- Marij Schols (hoofd Klantenservice)
Cindy IJdo (bestuurssecretaris) heeft een adviserende rol in het mt.
Het mt is verantwoordelijk voor de koers en het beleid van BplusC en de begroting. In het mt worden door de hoofden voorstellen ingebracht vanuit de afdelingen en vindt de besluitvorming plaats. Regelmatig worden vertegenwoordigers van de afdelingen gevraagd om de voorstellen in het mt nader toe te lichten. In  het onderdeel 'BplusC in Actie' in de interne nieuwsbrief wordt maandelijks door het mt gecommuniceerd over lopende zaken en de status hiervan.

Wie: Willem van Moort
Status: lopend

 
 

Offerte 2019-2020

In overleg met de gemeente is een nieuwe, explicietere uitvraag tot stand gekomen. Aan de hand van deze uitvraag levert BplusC vóór 1 september een offerte aan.

Wie: Willem van Moort
Status: lopend