BplusCetera augustus 2018

Maandkalender BplusC

Tweewekelijks vindt het BplusC kalenderoverleg plaats. De leden van dit overleg hebben een interne - voortschrijdende - jaarkalender 2018 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van het BplusC beleid. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in september 2018 op het programma staat.

Wie: Linda Capel
Status: 2018

Pilot Merenwijk

Het eerste jaar van de pilot Merenwijk is geëvalueerd en zeer positief beoordeeld, zowel door de wijkbewoners als door de gemeente. Op basis van deze positieve evaluatie is de subsidie aanvraag voor het tweede pilot jaar ingediend. We gaan ons uiterste best doen om de activiteiten en verruimde openingstijden vanaf 2020 structureel op te nemen in de UVOK.

Wie: Linda Capel
Status: Lopend