BplusCetera augustus 2018

Balie Nieuwstraat

Door de vakantieperiode heeft het proces wat vertraging opgelopen. 13 augustus is er een bouwteamoverleg geweest, waarin de technische haalbaarheid van het Definitief ontwerp (DO) getoetst is. Het DO zal in het projectteam gepresenteerd worden. Hierna kan het snel gaan als de offertes van de aannemers binnen de begroting passen.

Wie: Frank Baetens
Status: Lopend